sîmbătă, 29 septembrie 2018

Se fac angajări în Armată! Ce condiții trebuie îndeplinite și ce beneficii sunt oferite

Se fac angajări în Armată! Ce condiții trebuie îndeplinite și ce beneficii sunt oferite

Armata pregătește noi angajari scoțând mai multe posturi la concursul care va avea loc în lunile octombrie și noiembrie. Este vorba de funcții de execuție prevăzute cu grade de ofițeri, maiștri militari sau de subofițeri pentru care pot aplica persoane trecute în rezervă sau care provin din mediul civil. Printre altele, Armata Română caută ofițeri specializați în apărarea împotriva incendiilor, în inginerie, dar și în psihologie.

La prima specializare, cei care aplică trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă în domeniile „Matematică și științe ale naturii”, „Științe inginerești”, „Științe sociale”, „Arhitectură și urbanism” sau orice specializare în profil logistic sau ingineresc. În plus, candidații trebuie să fi absolvit cursul „cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor”.

Pentru posturile de psihologi scoase la bătaie de Armată candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență/echivalentă în domeniul „Psihologie” și drept de liberă practică în specialitatea “Psihologie aplicată în domeniul securității naționale”.

Condiții generale

Pentru cei care vor să ocupe aceste funcții de înaltă specializare în MApN reprezentanții instituției anunță că există o serie de criterii generale pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Astfel, trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni și să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul. Mai trebuie precizat că cei care vor să ocupe aceste posturi de ofițeri trebuie să aibă vârsta de cel mult 50 de ani. În plus, candidații nu trebuie să facă parte din partide sau formațiuni politice și să nu facă parte din organizații interzise de legislație.

Calendarul de concurs

Dacă îndeplinesc cumulativ aceste condiții cei care vor să-și facă o carieră în Armată trebuie să se înscrie până pe data de 5 octombrie la UM 02515 București str. Izvor nr. 110, sector 5 după care, în perioada 22-26, se va face examinarea medicală. Costurile acesteia sunt suportate de către fiecare candidat în parte. Dosarul de înscriere este compus din cerere de înscriere la concurs, formular de bază cu date personale, certificatul de cazier judiciar, certificatul de naștere, cartea de identitate, acte de studii sau dovada absolvirii acestora și livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după caz, efectuarea sau nu a pregătirii militare.

Conform procedurilor MApN, cei care vor să se încadreze în Armată vor trece apoi prin mai multe etape de selecție. În primul rând se dau teste pentru a se verifica aptitudinile în domeniul militar ale candidatului. Este vorba de examinarea psihologică de care trebuie să treacă orice aspirant. Apoi urmează probele fizice care constau, conform MApN, în parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ și de probă de rezistență.

Aceste două teste vor avea loc în perioada 29 octombrie-02 noiembrie, candidații fiind notați cu Admis sau Respins. În fine, cei care trec și de aceste etape vor participa, pe 06 noiembrie, la testul scris în urma căruia vor fi desemnați câștigătorii.

Salarii și alte beneficii

Conform unei ultime grile de salarizare a MApN, față de anul trecut, salariile în Armată au crescut cu 15-20 la sută. În acest moment, solda lunară se compune dintr-o parte fixă alcătuită din solda de funcție, solda de grad, gradații și o parte variabilă compusă din indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale. Pentru corpul ofițerilor salariile sunt de 2.271 de lei pentru un tânăr locotenent, 3.147 de lei pentru un căpitan și 3.815 de lei pentru un maior. Apoi un locotenent-colonel este remunerat cu 4.663 de lei, iar un colonel cu 6.025 de lei.

La capitolul beneficii materiale pot fi încadrate și diurnele duble pe care militarii la încasează în comparație cu alți bugetari și compensarea chiriilor. În plus, militarii pleacă în concedii pe banii lor, urmând ca la întoarcere să deconteze cheltuielile în limita sumei de 1.450 de lei.

Comenteaza aceasta stire

Se fac angajări în Armată! Ce condiții trebuie îndeplinite și ce beneficii sunt oferite
De Neptun TV 26 septembrie 2018

Armata pregătește noi angajari scoțând mai multe posturi la concursul care va avea loc în lunile octombrie și noiembrie.