miercuri, 19 iulie 2017

Scrisoarea deschisă a lui Nicușor Constantinescu pentru președintele Curții de Apel Constanța: 'Cine îi dă dreptul acestui om-judecător să îmi calce în picioare drepturile?'

Scrisoarea deschisă a lui Nicușor Constantinescu pentru președintele Curții de Apel Constanța: 'Cine îi dă dreptul acestui om-judecător să îmi calce în picioare drepturile?'

Nicușor Constantinescu a trimis, astăzi, o scrisoare deschisă președintelui Curții de Apel Constanța în care reclamă modul abuziv și ilegal în care judecătorul Dan Iulian Năstare refuză să transmită recursul în casație formulat de fostul șef al CJ Constanța către ÎCCJ.

"Domnule Președinte al Curții de Apel Constanța,

Subsemnatul Constantinescu Nicușor Daniel, deținut în Penitenciarul Poarta Albă din 20 mai 2016, condamnat prin Decizia Penală nr.786/29 iunie 2016, pronunțată de judecătorii Năstase Dan și Ianca Andreea, ilegal, neconstituțional, pe nedrept, eludând inclusiv decizia Curții Constituționale a României nr.154/15 iunie 2016, a căror excepții ridicate de mine, ca autor mi-au fost ''ADMISE'' de această Instanță Națională în prezentul Dosar Penal nr 821/36/2015, eludând Autoritatea de Lucru Judecat, prin care Judecatoria Municipiului Constanța a stabilit definitiv și irevocabil că președintele Consililui Județean Constanța Costantin Nicușor Daniel, ''NU A ÎNCĂLCAT NICI O LEGE PENALĂ!'', în speța aceluiași Centru Militar Zonal Constanța respectiv încheierea penală nr 442/10.09.2014 în dosarul nr. 14404/212/2014,(a judecătoriei Municipiului Constanța), având în vedere faptul ca sunt NEVINOVAT, condamnat și închis pe nedrept de 5( cinci) luni de zile vă solicit să întreprindeți toate demersurile legale ce vi le conferă funcția de Președinte al Curții de Apel Constanța pentru asigurarea garantării drepturilor mele de cetățean român european Drepturi garantate de Constituția României, de C.E.D.O, inclusiv de NCP NCPP Penală.

În continuare îmi sunt încălcate de către Judecătorul Năstase Dan Iulian, Noul Șef al Secției Penale a Curții de Apel Constanța - respectarea căilor de atac. Respectiv tergiversarea ILEGALĂ a acestui Șef de Secție Penală - Judecatorul Năstase Dan Iulian, de a comunica Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, Recursul în Casație depus de mine, prin avocat ales Bica Alina în data de 22 august 2016, împotriva Deciziei Penale nr. 768/29.06.2009 pronunțată de Judecătorii Năstase Dan Iulian și Ianca Andreea (coincidență???).

De asemenea, în data de 5 septembrie 2016, am depus prin avocat ales Hortingher Mihaela - Baroul Bacău, prin Poșta Română - Constanța, completare a recursului în casație împotriva aceleiași Decizii Penale nr. 1768/29.06.2016 , din Dosarul Penal nr. 821/36/2015 al Curții de Apel Constanța, cu „confirmarea de primire“ din partea instituției ce o conduceți - 17(șaptesprezece) pagini atașate. Avocatul ales Mocanu Marius v-a adresat dumneavoastră, cu aproximativ 2 saptămâni anterior, on-line, o solicitare de a soluționa inclusiv administrativ rezolvarea petițiilor mele, cărora nici eu nici avocații aleși NU AU PRIMIT niciun răspuns.

Nici la solicitarea on-line, făcută din nou de avocat ales Bica Alina în 16 septembrie 2016 pe adresa relaț[email protected], pentru a dispune măsurile procedurale necesare pentru soluționarea cererii în curs de casație depusă pe 22 august 2016, inclusiv on-line pe adresa [email protected] adresată PRS. S. Penală C.Ap Constanța, nu s-a primit niciun răspuns .

Domnule Prședinte Al Curții de Apel Constanța, Stancu, din data de 22 august 2016, când s-a depus recursul în casație împotriva D.penale 768/29.06.2016 din dosarul 821/36/2015 conform articolului 439, Cpp calculând și termenul de 10 zile pentru ca părțile și procurorul să depună concluzii scrise, au trecut 53(cincizeci și trei) de zile de tergiversare a trimiterii acestui Recurs în Casație de la Curtea de Apel, la Înalta Curte de Casație și Justiției !!! încălcându-mi-se ABUZIV, ILEGAL, RESPECTIV dreptul la căile extraordinare de atac, recursul în casație, care ar fi putut casa, Decizia de Condamnare și m-ar fi pus in Libertate.Cine îi dă dreptul acestui om-judecător să îmi calce în picioare drepturile mele Constituționale și legale?

În același mod abuziv și ilegal a procedat Domnul Judecător Năstase Dan Iulian și la „Contestația în anulare“ depusă de mine, în iulie 2016, primind termen ''aleatoriu'' în 8 septembrie 2016 la completul(?)Năstase Dan Iulian &Co!

În august 2016, sesizând "incompatibilitatea", domnul Judecător Năstase Dan Iulian &Co s-a ''abținut"de la judecarea din 8 septembrie 2016! La solicitarile mele și avocaților aleși, de modificare a termenului din 8 septembrie 2016, invocând celeritatea judecării contenstației în anulare același judecător Năstase Dan Iulian, șef al Secției Penale a Curții De Apel Constanța, ilegal, incompatibil cu cauza, a judecat cererea de preschimbare a termenului, menținând termenul de 27octombrie 2016 pentru judecarea „Contestației în anulare“, adică mai mult de 3(trei) luni, de zile, în desconsiderea totală a drepturilor mele penale, legale și Constituționale!

Având în vedere toate acestea, vă solicit, Domnule Președinte al Curtii de Apel Constanța Stanciu, să dispuneți de urgență intrarea în legalitate a transmiterii, conform Art 439 al Codului de Procedură Penală, a Recursului în casație, depus de 53 de zile, a termenului de trasmitere făcută de către avocații aleși și sesizarea de către dumneavoastră, după verificări, a Cosiliului Suprem al Magistraturii, Inspecție Judiciară a Gravelor abuzuri săvârșite de respectivii magistrați, conform atribuțiilor ce vă revin și revin C.S.M-ului.
Cu credința că veți da curs petiției, aștept răspunsul dumneavoastră la Penitenciarul Poarta Albă, celula 6 .

Cetățeanul
Constantin Nicușor Daniel".

Comenteaza aceasta stire